MENU

Privacyverklaring

Wij hechten veel waarde aan uw privacy

Wij hechten veel waarde aan uw privacy. In deze privacyverklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Erve Paske verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch;
 • Locatiegegevens;
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website;
 • Internetbrowser en apparaat type;
 • Bankrekeningnummer.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ervepaske.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Waarom we gegevens nodig hebben

Erve Paske verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling;
 • Verzenden van nieuwsbrieven en/of reclamefolders;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • Erve Paske verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming

Erve Paske neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Erve Paske) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Erve Paske bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

CategorieBewaartermijnReden
PersonaliaMaximaal 7 jaar na het boekjaar waarin de dienstverlening is beëindigd.Wettelijke verplichting belastingdienst
AdresgegevensMaximaal 7 jaar na het boekjaar waarin de dienstverlening is beëindigd.Wettelijke verplichting belastingdienst
Contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres)Maximaal 7 jaar na het boekjaar waarin de dienstverlening is beëindigd.Wettelijke verplichting belastingdienst
Betaalgegevens (bankrekeningnummer)Maximaal 7 jaar na het boekjaar waarin de dienstverlening is beëindigd.Wettelijke verplichting belastingdienst
Delen van persoonsgegevens met derden

Erve Paske verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Erve Paske blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

OntvangerDoelToelichting
Hosting2GOContact opnemenOp het moment dat u contact opneemt via e-mail of via het contactformulier op de website van Erve Paske, dan worden die gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld voor- en achternaam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Deze gegevens worden tot maximaal 24 maanden bewaard.
MailchimpHet versturen van digitale nieuwsbrievenUw e-mailadres en voor- en achternaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van uw gegevens is voor onbepaalde tijd. U kunt zich namelijk ten alle tijden uitschrijven via de link onderaan de nieuwsbrieven.
Google AnalyticsStatistieken van website verzamelenDe statistieken die Google Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw voor- en achternaam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden 26 maanden bewaard binnen Google Analytics.
DropboxBack-ups websiteEr worden periodiek back-ups van de website opgeslagen in Dropbox. Mocht er onverhoopt iets misgaan op de website, dan kan Erve Paske een back-up terugplaatsen op de website. Gegevens die u achterlaat op de website worden ook opgenomen in deze back-ups en worden tot maximaal 12 maanden bewaard.
Stratech BookingVerwerking van online boekingenStratech Booking is een online reserveringssysteem voor de verwerking van boekingen. Gegevens die u achterlaat bij het boeken van een accomodatie worden opgenomen in dit CRM-systeem en worden tot maximaal 5 jaar bewaard.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Erve Paske gebruikt alleen functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website analyseren. U kunt cookies uitschakelen door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor meer informatie over het uitschakelen en verwijderen van cookies:

Functionele cookies
Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren. Deze cookies worden dan ook standaard geplaatst en worden niet verwijderd wanneer u alle cookies uitschakelt. Functionele cookies zorgen ervoor dat u ingelogd kunt blijven tijdens uw bezoek aan de website. Ook zorgen ze ervoor dat producten in uw winkelmandje bewaard blijven wanneer u iets wilt kopen in de webshop.

CookieDoelOpslagperiode
catAccCookiesDeze cookie is noodzakelijk om te onthouden dat een bezoeker toestemming heeft gegeven voor het gebruik van cookies op onze website.1 maand

Analytische cookies
Analytische cookies stellen ons in staat om het websitebezoek te meten en worden altijd geplaatst wanneer u de website bezoekt, hiervoor maken we gebruik van Google Analytics. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze website wordt gebruikt, naar welke informatie bezoekers op zoek zijn en welke pagina’s het meest worden bezocht. Hierdoor weten we welke onderdelen populair zijn en op welke plekken we onze website kunnen verbeteren. We analyseren en verbeteren de website continu om de ervaring voor bezoekers zo prettig mogelijk te maken. We hebben de volgende maatregelen getroffen om de privacy binnen Google Analytics te waarborgen:

 • Met Google Analytics is een bewerkersovereenkomst afgesloten;
 • Uw IP-adres wordt gemaskeerd;
 • Het delen van gegevens (met derde) is uitgeschakeld binnen Google Analytics;
 • Er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.
CookieDoelOpslagperiode
_gatWordt gebruikt om de snelheid van het verzoek te meten.1 minuut
_gidWordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers.24 uur
_gaAnalytische cookie die websitebezoek meet en wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers (anoniem).26 maanden

Erve Paske en andere websites
Op deze website treft u een aantal links aan naar andere websites. Erve Paske is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze websites met persoonsgegevens omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om de eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Erve Paske. Tevens heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ervepaske.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Erve Paske wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Erve Paske neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wachtwoorden
De persoonsgegevens die door Erve Paske of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

SSL-certificaat
Uw bezoek aan onze website wordt beveiligd door een SSL-certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van Erve Paske privé is. SSL zorgt er ook voor dat de data die verstuurd wordt tussen de gebruiker en de website of tussen systemen wordt versleuteld en zo onleesbaar wordt gemaakt. U herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@ervepaske.nl.

Wijziging privacyverklaring

Erve Paske behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij raden u aan deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud op de hoogte bent.

www.ervepaske.nl is een website van:

Erve Paske
Tankweg 12
7137 HA Lievelde
E-mail: info@ervepaske.nl
Website: www.ervepaske.nl

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 22 november 2019.